Nếu làm thêm giờ vào ngày 1/1 Tết dương lịch thì ngoài tiền lương của tháng 1/2021 được tính, bà chỉ được nhận tiền làm thêm giờ = Tiền lương giờ x 200% x số giờ làm thêm trong ngày mùng 1 Tết . Điều này có đúng không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Mục IV Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính (còn hiệu lực) hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức, như sau:

Điều kiện hưởng: Cán bộ, công chức, viên chức đã có chế độ quy định số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một ngày và số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng của cơ quan có thẩm quyền mà phải làm thêm giờ sau khi đã hoàn thành đủ số giờ tiêu chuẩn trong ngày theo quy định.

Cách tính trả lương làm thêm giờ: Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau: Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương giờ x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó: Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động 1994).

Trường hợp bà Phạm Phương Thảo làm thêm giờ vào ngày 1/1 Tết dương lịch thì ngoài tiền lương của tháng 1/2021, bà được nhận tiền làm thêm giờ = Tiền lương giờ x 200% x số giờ làm thêm trong ngày 1/1 Tết dương lịch, là đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC mà cơ quan bà Thảo đang áp dụng.

Hiện nay, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 98  Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

 
Theo Chinhphu.vn